Priser

Tannlegene Per Eivind Måreid og Zena Alani

Undersøkelse, tannstein/ rens/ puss og 2 rtg.bilder 950
Hygienetillegg 250/350
Røntgenbilde 150
Bedøvelse 150
Krone (metall/porselen) 5500 inkl.tanntekn.
Krone ( helkeramisk) 6500
Kompositt (hvit fylling 1 flate ) 800
Kompositt (2 flater) 950 – 1250
Kompositt (3 flater) 1250 – 1550
Kompositt (4 + flater) 2000
Rotfylling ( avhengig av tann) 3500 – 5900
Enkel ekstraksjon 750 – 1350
Komplisert ekstraksjon Timepris 2200
Helprotese 14000 inkl. tanntekn.
Delprotese 9500 – 14000 inkl.tanntekn.
Foring/rebasering av protese 2000 – 3500 inkl.tanntekn.
Reperasjon av protese 500-2800 ekskl. tanntekn.
Bleking  (begge kjever) 1600/3600 inkl. skinner
Honorar ved ikke møtt Opptil 80 % av honoraret for timen

Studenttilbud: Undersøkelse/ rtg og puss/rens
15% øvrig behandling

Prisene er veiledende, og variasjoner kan forekomme!


priser

Top