Priser

Tannlegene Per Eivind Måreid og Zena Alani

Undersøkelse, tannstein/ rens/ puss og 2 rtg.bilder 1090
Hygienetillegg Inkludert
Røntgenbilde 145
Bedøvelse 175
Krone (metall/porselen) 6000 inkl.tanntekn.
Krone ( helkeramisk)/ Veneer/fasett 7000/7500
Kompositt (hvit fylling 1 flate ) 850- 1200
Kompositt (2 flater) 950 – 1550
Kompositt (3 flater) 1150 – 1950
Kompositt (4 + flater) 2200
Rotfylling ( avhengig av tann) 3900 – 6900
Enkel ekstraksjon 9000 – 1750
Komplisert ekstraksjon Timepris 2200
Helprotese 15000 inkl. tanntekn.
Delprotese 9500 – 15000 inkl.tanntekn.
Foring/rebasering av protese 2500 – 3900 inkl.tanntekn.
Reperasjon av protese 500-2800 ekskl. tanntekn.
Bleking  (begge kjever) 1500/3600 inkl. skinner
Honorar ved ikke møtt Opptil 80 % av honoraret for timen

Studenttilbud: Undersøkelse/ rtg og puss/rens 900,-
15% øvrig behandling

Prisene er veiledende, og variasjoner kan forekomme!


priser

Top